Fotowoltaika przeżywa w Polsce dynamiczny rozwój. Przyczynia się do tego przede wszystkim malejąca cena instalacji oraz wizja niezależności energetycznej, ale niemałe znaczenie ma także możliwość otrzymania dofinansowania. Z jakich programów wsparcia mogą skorzystać osoby prywatne, firmy i rolnicy? Prezentujemy najciekawsze propozycje.

Fotowoltaika z dotacją czy bez ?

Jak podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne, wszystkich źródeł fotowoltaicznych jest w Polsce ponad 2,26 GW (stan na 1 sierpnia 2020 roku). Na koniec 2019 roku wartość ta wynosiła natomiast 1,3 GW – można więc zauważyć wyraźną tendencję wzrostową. Do kolejnych inwestycji zachęcają programy klimatyczne, przygotowane przez rząd (przy współpracy z UE oraz jednostkami samorządowymi) oraz instytucje prywatne (najczęściej są to banki oferujące niskooprocentowane kredyty).

Mój Prąd

Dużym zainteresowaniem ze strony osób prywatnych cieszy się obecnie program „Mój Prąd”. Pozwala on uzyskać dofinansowanie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych (od 2 kW do 10 kW) w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest niezakończenie budowy instalacji przed 23 lipca 2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Nabór wniosków ma formę konkursu – najlepiej oceniane są przedsięwzięcia, które w przeliczeniu na 1kW kosztują mniej niż 6 tys. zł. Tym samym mają one największe szanse na otrzymanie dofinansowania. Budżet programu na lata 2019-2025 wynosi 1 mld zł.

Energia Plus

Jednym z wiodących programów skierowanych do firm jest „Energia Plus”, która ma na celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawę jakości powietrza. Budżet programu wynosi 4 mld zł, z czego 50 mln przewidziano na bezzwrotne formy dofinansowania, a 3,95 mld – na zwrotne. Kwota pożyczki, jaką można otrzymać, wynosi od 1 mln zł do 300 mln zł.

Beneficjent musi spełnić następujące warunki:

  • wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku
    o dofinansowanie wyniosła nie mniej niż 2 GWh/rok,
  • złożenie wniosku do programu zostało poprzedzone audytem energetycznym,
  • planowana oszczędność energii będzie nie mniejsza niż 5%.

Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2020 r.

Agroenergia

Cel programu „Agroenergia 2020” to zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Jego beneficjantami są rolnicy indywidualni, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 do 300 ha. Mogą oni otrzymać dofinansowanie w wysokości do 15 tys. zł (na instalacje o mocy powyżej 10 kW, ale mniejszej niż 30 kW) lub 25 tys. zł (na instalacje o mocy od 30 do 50 kW).
W przypadku budowy instalacji hybrydowej (fotowoltaika wraz z pompą ciepła) przewidziano dodatek w wysokości 10 tys. zł. Co ważne, przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Łączny budżet programu wynosi 200 mln zł (170 mln – bezzwrotne formy dofinansowania, 30 mln – zwrotne). Umowy podpisywane będą do roku 2023, a wydatkowanie środków zakończy się dwa lata później.

Sprawdzony dostawca gwarantem sukcesu

Niezależnie czy fotowoltaika z dotacją czy bez , by instalacja okazała się jak najbardziej opłacalna i cieszyła niezawodnością przez długie lata, konieczny jest zakup solidnych produktów od wiarygodnych dostawców. Warto skorzystać np. z usług marki AS Energy, która współpracuje z liderami branży fotowoltaicznej, w tym Jinko Solar (największy i najbardziej opłacalny producent modułów słonecznych na świecie – jak wynika z analizy Bloomberg New Energy Finance), K2 (firma opracowująca pionierskie rozwiązania systemowe do montażu instalacji fotowoltaicznych) oraz Ginlong Technologies (jeden z najbardziej doświadczonych wytwórców inwerterów marki Solis). Dzięki inwestycji w sprawdzone rozwiązania, zwróci się ona już po kilku latach.