Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy, jakie zmiany czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

ARE podaje, że najwięcej energii (prawie 4 GW) wyprodukowali prosumenci, a tych jest już ponad 600 tys. Boom na instalacje fotowoltaiczne trwa, a do ich zakupu zachęcają takie programy jak „Mój Prąd” czy „Czyste Powietrze”. Korzystny dla prosumentów jest także system opustowy, w ramach którego rozliczają się z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w formie bezgotówkowej. Właściciele instalacji o mocy do 10 kWp mogą odebrać 80% energii oddanej do sieci, natomiast w przypadku większych instalacji PV (do 50 kWp) jest to 70%. To jednak ma się wkrótce zmienić.

Taryfy dynamiczne docelowym rozwiązaniem rozliczeniowym

Propozycja, przedstawiona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zakłada model net-billingu, opartego na sprzedaży wyprodukowanej energii. Oznacza to likwidację opustów i wprowadzenie kosztów sieciowych energii oddawanej i pobieranej, które będą rozliczane oddzielnie zgodnie z cenami rynkowymi (wartości godzinowe). Tym samym prosument zarobi najwięcej, sprzedając energię w czasie największego zapotrzebowania. To rozwiązanie według planów zostanie wdrożone 1 stycznia 2024 roku.

Do 31 grudnia 2023 roku ma natomiast obowiązywać model przejściowy (net-metering), w którym system opustów 1:0,7 i 1:0,8 zastąpi wartość 1:1. Mogłoby to się wydawać rozwiązaniem korzystniejszym dla prosumenta, jednak opust dotyczy tylko zużytej energii – w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, w której uwzględnia się również dystrybucję. Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku, jednak ze względu na długotrwały proces legislacyjny możliwe, że ta data zostanie przesunięta w czasie.

Dodatkowo grono odbiorców ma zostać poszerzone o prosumenta wirtualnego i zbiorowego. Pierwszy z nich, mimo że bezpośrednio nie sąsiaduje z instalacją PV, będzie mógł czerpać z niej korzyści. Drugi to inaczej mieszkańcy budynku wielolokalowego, na którym został zamontowany system fotowoltaiczny.

Z czego wynikają zmiany w rozliczaniu energii z fotowoltaiki?

Net-billing, który ma się stać modelem docelowym, jest zgodny z unijnymi dyrektywami: rynkową (która upoważnia prosumentów do sprzedaży energii oraz oddzielnego rozliczania energii pobranej i wprowadzonej do sieci) i odnawialnych źródłach energii RED II (wymagającej, by prosumenci otrzymywali wynagrodzenie za samodzielnie wytworzoną energię).

Wprowadzenie nowego modelu to konieczne działanie dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego. W obecnym systemie dochodzi do przewymiarowania instalacji, co prowadzi do obciążeń sieci elektroenergetycznych. Zmiany mają zachęcać prosumentów do efektywniejszego wykorzystywania energii na własne potrzeby i oszczędzania energii w godzinach szczytu.

Warto pamiętać, że osoby, które uruchomią własną elektrownię PV do końca 2021 roku będą korzystać z dotychczasowego systemu opustów przez 15 lat od momentu rozpoczęcia produkcji energii. Dodając do tego dotacje i ulgę termomodernizacyjną, jest to z pewnością wygodne i opłacalne rozwiązanie. Nie podejmujmy jednak pochopnych decyzji zakupowych i dokładnie sprawdźmy zarówno parametry techniczne produktów, jak i renomę dostawców. To pozwoli nam cieszyć się wydajnym i bezawaryjnym działaniem instalacji fotowoltaicznej przez długie lata. W AS Energy współpracujemy z liderami branży PV, dzięki czemu proponujemy wiele innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań.