Nie ulega wątpliwości, że instalacja fotowoltaiczna przynosi zyski w przyszłości. Aby w nią zainwestować, musisz jednak wyłożyć niemałą kwotę pieniędzy już teraz. Nie możesz pozwolić sobie na taki wydatek? Podpowiadamy, z jakich programów wsparcia warto skorzystać, by obniżyć koszty.

Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do 2020 roku 15% energii produkowanej w Polsce ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Instytucje rządowe i samorządowe podjęły kroki zmierzające do uzyskania takiego wyniku m.in. poprzez wdrożenie programów wsparcia na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych. To oznacza jedno: teraz jest najlepszy moment, żeby zdecydować się na zakup i montaż paneli słonecznych, ponieważ uzyskane dotacje pozwalają na realne zredukowanie kosztów lub rozłożenie ich w czasie.

Dofinansowanie może przybrać formę zwrotną (np. kredytu, który po pewnym czasie będzie trzeba spłacić) lub bezzwrotną. Udzielane jest nie tylko przez organy administracji publicznej, ale też instytucje prywatne np. banki. O najpopularniejszych formach wsparcia wspomnieliśmy już w poprzednim wpisie, a dziś przyjrzymy się bliżej dwóm wiodącym programom.

5 tys. zł w ramach programu „Mój Prąd”

Sztandarowym programem pomocowym jest „Mój Prąd”, który wspiera budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych (od 2 kW do 10 kW) przez osoby prywatne. Zakłada on dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Warunkiem otrzymania wsparcia jest niezakończenie budowy instalacji przed 23 lipca 2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku.

Nabór wniosków ma formę konkursu i stosuje się w nim kryterium efektywności kosztowej w 4-punktowej skali. Mówiąc wprost: im mniej wydasz na instalację, tym masz większe szanse na otrzymanie dotacji. Najlepiej oceniane są przedsięwzięcia, które w przeliczeniu na 1kW kosztują mniej niż 6 tys. zł.

Budżet programu na lata 2019-2025 wynosi 1 mld zł. Do lipca br. złożono 100 tys. wniosków dotyczących instalacji, dzięki którym zostanie wygenerowany prąd o mocy 560 MW.

„Czyste Powietrze 2.0” dla kompleksowej wymiany źródeł ciepła

Jeśli montaż paneli fotowoltaicznych towarzyszy wymianie nieefektywnych źródeł ciepła, rozważ skorzystanie z programu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez dopłaty do wymiany starych pieców oraz docieplenie domów jednorodzinnych.

O podstawowe dofinansowanie na fotowoltaikę możesz się ubiegać, jeśli Twój roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł. Jeżeli natomiast przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie jest wyższy niż 1400 zł (jeśli mieszkasz z kimś) lub 1960 zł (jeśli mieszkasz sam), możesz starać się o podwyższone dofinansowanie. Jeśli  zaś prowadzisz działalność gospodarczą, to Twój roczny przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

Wsparcie finansowe możesz otrzymać na projekty zakończone (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r.), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Na skończenie projektu masz 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Możesz skorzystać z trzech form dofinansowania: dotacji, dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego lub pożyczki dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów (ta ostatnia dotyczy tylko podwyższonego programu finansowania). Maksymalna kwota dotacji może wynieść 37 tys. zł.

Od początku funkcjonowania programu (wrzesień 2018 r.) złożono 145 tys. wniosków, w tym 6 tys. objęło jego drugą odsłonę (wdrożoną w maju 2020 r.). Fotowoltaika bez wkładu własnego zaczęła przekonywać do siebie odbiorców.

Zarówno „Mój Prąd”, jak i „Czyste Powietrze” zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Nie możesz skorzystać z obu programów, ale masz możliwość połączenia ich z ulgą termomodernizacyjną. Za przydzielanie dofinansowania odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek możesz składać poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Fotowoltaika bez wkładu własnego 

Fotowoltaika  bez  wkładu własnego – to możliweDobrym rozwiązaniem będzie  np. wziąć kredyt komercyjny i skorzystać z programu „Mój Prąd” lub wybrać inne formy finansowania ze  środków publicznych – sięgając np. po programy gminne i europejskie lub kredyt na warunkach preferencyjnych.

Jeśli postawisz na programy wsparcia, wybierając dostępne dofinansowanie na fotowoltaikę, będziesz mógł szybciej cieszyć się zyskami z instalacji. Pamiętaj jednak, że nawet jeśli sfinansujesz całość tylko ze swojej kieszeni, również Ci się to opłaci.