Budowa farmy fotowoltaicznej wymaga dużego nakładu środków finansowych, ale ze względu na kuszące możliwości generowania zysków, również w postaci odsprzedaży energii, rośnie jej popularność wśród inwestorów. Jest to też doskonałe rozwiązanie dla właścicieli gruntów, którzy mogą wydzierżawić na ten cel ziemię, ciesząc się dodatkowym źródłem dochodu. Jakie tereny są odpowiednie pod montaż elektrowni PV?

Jak wynika z raportu „Rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych Polska ‘20”, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, w 2020 roku przyłączono 399 MW instalacji powyżej 50 kW. Dwa lata temu było to 129 MW, a w roku 2018 – 43 MW. Można zatem zauważyć tendencję wzrostową, choć znaczną przewagę mają mikroinstalacje, których nowe moce w 2020 roku wyniosły ponad 5-krotnie więcej (2151 MW) Obecnie największa elektrownia słoneczna w Polsce powstaje w Zwartowie (województwo pomorskie). Zajmie teren o powierzchni około 300 ha, a jej moc wyniesie 203 MW (docelowo ma zostać zwiększona do 390 MW).

Działka pod farmę fotowoltaiczną – kluczowe wymogi

Budowa farmy fotowoltaicznej jest przedsięwzięciem, którego efektywność zależy w znacznej mierze od wyboru działki. Ważne, by teren pod elektrownię słoneczną był płaski lub skierowany na południe, a także niezacieniony, pozbawiony drzew i budynków. Cienia nie mogą rzucać też same konstrukcje, dlatego istotne jest ich ustawienie w odpowiednich odstępach. Powietrze w tym miejscu powinno być natomiast wolne od smogu i innych zanieczyszczeń, które ograniczają działanie paneli PV. Z tego względu korzystną lokalizacją są tereny rolne.

Przyjmuje się, że instalacja o mocy 1 MW dla wydajnego działania potrzebuje terenu o powierzchni 2 ha. Przeznaczeniem farmy solarnej są nieużytki rolne lub gleba o IV bądź niższej klasie. Budowa instalacji na ziemiach rolnych klas I-III (które nie znajdują się w granicach administracyjnych miast), wymaga uzyskania zgody ministra ds. rozwoju wsi. W praktyce otrzymanie pozytywnej odpowiedzi jest bardzo trudne i czasochłonne.

O ile mikroinstalacje można zrealizować bez pozwolenia na budowę, o tyle jest już ono wymagane dla instalacji o mocy powyżej 50 kW. Farma fotowoltaiczna może powstać na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Wydajna instalacja do farmy fotowoltaicznej od AS Energy

Szacuje się, że inwestycja w farmę fotowoltaiczną, przy uzyskaniu dofinansowania na jej budowę, może zwrócić się w 10-11 lat. By tak się stało, a system przynosił zadowalające efekty, konieczny jest wybór solidnych produktów. Wysoka jakość powinna cechować nie tylko panele PV czy inwerter, ale również konstrukcje. To one odpowiadają za stabilność instalacji i jej odporność na warunki atmosferyczne. Doskonały stopień wytrzymałości gwarantują systemy montażowe od Tree System. Są to konstrukcje mocowane w podłożu, które działają na zasadzie korzeni drzew, mocno zakotwiczając się w ziemi. To innowacyjne rozwiązanie sprawdza się przy różnego typu gruntach (w tym kamienistych i piaszczystych) oraz na wymagającym ukształtowaniu terenu. Sam montaż odbywa się bez specjalistycznego sprzętu (wystarczy młot elektropneumatyczny). Produkty Tree System dostępne są w ofercie AS Energy.