W Polsce wciąż wiele osób korzysta z nieekologicznych źródeł ciepła. Powodują one powstawanie smogu, który zagraża naszemu zdrowiu i środowisku naturalnemu. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza podjęli organizatorzy akcji społecznej „Karny Kopciuch”, zachęcając do wymiany starych pieców na nowe. W AS Energy przywiązujemy dużą wagę do troski o planetę, dlatego chętnie wsparliśmy tę inicjatywę.

Spalanie śmieci lub ogrzewanie domu nieekologicznymi źródłami ciepła to sytuacje, które niestety wciąż mają miejsce. Wiele osób dostrzega je w swoim najbliższym otoczeniu, ale nie chce ich zgłaszać z obawy przed zepsuciem relacji dobrosąsiedzkich. Z pomocą przychodzą organizatorzy akcji „Karny Kopciuch”, którzy przyjmują zgłoszenia o tego typu negatywnych zachowaniach, gwarantując całkowitą anonimowość. Następnie podejmują działania na rzecz przekonania trucicieli do zmiany nawyków. Odbywa się to w trzech krokach:

Krok 1: edukowanie poprzez wysyłkę materiałów informacyjnych dotyczących wpływu smogu na życie i zdrowie, a także zachęcanie do wymiany źródła ciepła oraz przedstawienie możliwości uzyskania dofinansowań.

Krok 2: poinformowanie organów upoważnionych do kontroli (urząd gminy, straż miejska) o uciążliwej działalności oraz weryfikowanie efektów przeprowadzonej inspekcji.

Krok 3: umieszczenie adresu posesji na mapie kopciuchów oraz wszczęcie procedury administracyjnej, przymuszającej do wymiany źródła ciepła.

Karny kopciuch za trucie sąsiada – proekologiczna akcja mieszkańców

Organizatorzy przygotowali również kilka tysięcy naklejek z napisem „Karny kopciuch za trucie sąsiadów”. Można je nabyć bezpłatnie i za ich pomocą wyrazić swój sprzeciw wobec szkodliwych działań sąsiada.

W AS Energy wiemy, jak istotne znaczenie dla jakości życia ludzi i stanu środowiska naturalnego ma odejście od nieekologicznych źródeł ciepła. Wierzymy, że akcja „Karny Kopciuch” przyczyni się do eliminacji niskiej emisji i zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Szczegóły akcji można poznać na Facebooku oraz na stronie internetowej organizatora.