W prawie budowlanym wprowadzono istotne zmiany dotyczące przepisów przeciwpożarowych instalacji  fotowoltaicznych o mocy powyżej 6,5 kW. Wywołały one dyskusje i pytania o to, w jaki sposób minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru. Z pomocą przychodzi poradnik wydany przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, zawierający wiele cennych rekomendacji.

Jak pokazują badania, prawdopodobieństwo pożaru instalacji PV jest niewielkie. Udowadnia to raport przygotowany przez TÜV Rheinland we współpracy z Instytutem Systemów Energetyki Słonecznej im. Fraunhofera. Jego wyniki pokazały, że na 1,3 mln instalacji fotowoltaicznych w Niemczech (powstałych do roku 2013), tylko w 430 miały miejsce incydenty pożarowe, z których 210 zostało wywołanych przez system PV. Zatem ryzyko wystąpienia takiej sytuacji można oszacować na 0,016%. Podobne wnioski płyną z Wielkiej Brytanii, gdzie od 2010 do 2017 roku odnotowano 58 zdarzeń pożarowych na około 1 milion instalacji, co daje wynik 0,0058%.

Jaka jest więc najczęstsza przyczyna pożarów? Są to przede wszystkim czynniki zewnętrzne (np. wyładowania atmosferyczne), jednak zdarzają się również błędy popełniane przez projektantów i instalatorów, a także awarie urządzeń. Wśród wymienianych niedopatrzeń wymienia się z reguły nieprawidłowe łączenie przewodów czy wykorzystywanie złączy różnych producentów. To dlatego kluczowe jest poprawne zaprojektowanie oraz zamontowanie instalacji PV.

Na zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego systemu fotowoltaicznego w Polsce ma wpłynąć nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471). Zgodnie z nią, każdy projekt instalacji PV o zainstalowanej mocy elektrycznej powyżej 6,5 kW wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

Garść wiedzy w poradniku SBF POLSKA PV

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV przygotowało poradnik pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV – wytyczne w zakresie projektowania i wykonania”. Stanowi on zestawienie elementów wiedzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa ppoż. instalacji fotowoltaicznych i jest skierowany do projektantów oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż. Zawiera istotne wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru, jego rozprzestrzeniania się oraz ułatwienia prowadzenia akcji gaśniczej. Raport można pobrać bezpłatnie tutaj.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe instalacji PV: złote zasady

O czym należy pamiętać, by instalacja PV była w pełni bezpieczna i nie zagrażała jej możliwość pożaru? Prezentujemy kluczowe zalecenia:

 • połączenia za pomocą szybkozłączy wykonane wyłącznie przy użyciu komponentów tego samego typu oraz producenta,
 • ograniczona liczby połączeń przewodów DC w instalacji,
 • dokładne dokręcenie wszystkich śrub (każdy wykonany moment dokręcenia należy skontrolować wkrętakiem dynamometrycznym),
 • wszystkie elementy instalacji (zwłaszcza inwerter) umieszczone z dala od materiałów łatwopalnych,
 • właściwa izolacja przewodów (zewnętrzna izolacja powinna być odporna na promieniowanie UV),
 • ułożenie kabli bez powstawania naprężeń,
 • stosowanie wyłączników różnicowoprądowych (należy montować je możliwie blisko punktu przyłączenia falownika),
 • uwzględnienie oddziaływania wiatru i śniegu przy prowadzeniu tras kablowych na zewnątrz budynków. Na dachach skośnych należy unikać prowadzenia tras kablowych w poprzek dachu,
 • monitorowanie stanu izolacji przewodów po stronie DC,
 • stosowanie zabezpieczeń przed iskrzeniem (AFCI, AFDD),
 • okresowa konserwacja instalacji fotowoltaicznej oraz wykonanie testów i pomiarów.

Profesjonalna firma instalatorska oraz komponenty PV od renomowanych producentów zapewnią systemowi fotowoltaicznemu bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa.