Od 15 grudnia 2022 r. zmienił się poziom finansowania w programie Mój Prąd.

Nowe zasady dotyczą prosumentów rozliczających się zarówno w net-billingu, jak i w starym systemie opustów net-metering. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak przejście na net-billing.

Dla wnioskodawców, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing oraz dla rozliczających się w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji PV i przejdą na system net-billing, wysokość dotacji do mikroinstalacji PV wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 tys. zł.

 

W przypadku zgłoszenia do _ wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
– do mikroinstalacji PV do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 7 tys. zł;
– do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16 tys. zł;
– do magazynów ciepła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł;
– do systemu EMS/HEMS do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 tys. zł.

 

Dla wnioskodawców rozliczających się w systemie opustów net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd (w poprzednich naborach) i przejdą na net-billing, wysokość dofinansowania w formie dotacji wynosi:
– dla mikroinstalacji PV, dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w punktach poniżej, do 50 proc. kosztów kwalifikowanych (wpisanych w wypłaconym już wniosku), jednak nie więcej niż 3 tys. zł;
– do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
– do magazynów ciepła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
– do systemu EMS/HEMS do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł;

 

Prosumenci, którzy złożyli wniosek tylko na mikroinstalację PV mogą uzupełnić go o dofinansowanie na dodatkowe elementy zwiększające autokonsumpcję energii elektrycznej bez konieczności wycofywania już złożonych dokumentów. Dla wypłaconych wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie większa kwota, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania. Rozpoczęcie przeliczania planowane jest od stycznia 2023 r.

Nabór wniosków w ramach programu Mój Prąd na lata 2021-2023 został przedłużony do 31 marca 2023 r.