Branża PV to jeden z dynamiczniej rozwijających się sektorów światowej gospodarki. Odnawialne źródła energii to przyszłość, a rosnąca świadomość ekologiczna oraz wynikająca z niej konieczność transformacji krajowych systemów energetycznych na te przyjazne środowisku sprawiły, że technologie fotowoltaiczne rozwijają się bardzo prężnie. Wraz z nimi wzrasta także zapotrzebowanie na wykwalifikowanych ekspertów branży PV.  Myślisz o karierze w OZE? Zastanawiasz się nad tym: jak zostać instalatorem fotowoltaiki? Sprawdź, jakie umiejętności i certyfikaty będą Ci potrzebne.

 

Instalator PV – zawód przyszłości?

O zapotrzebowaniu na specjalistów montujących fotowoltaikę w Polsce świadczą wyraźnie statystyki. W 2023 roku, jak donosi portal Oferteo, usługa montażu instalacji PV była najczęściej poszukiwaną z dostępnych w serwisie. To nie wszystko – mimo aż 40% spadku ilości zapytań, który odnotował ubiegły rok i który wynikał wprost z dużego zastoju na rynku PV, usługi fotowoltaiczne nadal uplasowały się na pierwszym miejscu tych, notujących  największe zapotrzebowanie. Najnowszy raport Europejskiego stowarzyszenia branży fotowoltaicznej SolarPower Europe wskazuje z kolei, że zatrudnienie w branży PV na rynkach Unii Europejskiej, będzie systematycznie rosło. Zgodnie z szacunkami w 2026 roku kraje UE mają generować ok. 574 tys. etatów w sektorze fotowoltaicznym. Dla porównania w 2021 roku było to ok. 370 tys. miejsc pracy. Co ciekawe, pod względem ilości osób zatrudnionych w fotowoltaice przoduje właśnie Polska. Fachowców tej branży wciąż jednak brakuje. Nie trudno więc przewidzieć, że zawód instalatora PV może okazać się w najbliższych latach bardzo dobrym wyborem. Zastanawiasz się: jak pozyskać niezbędne do montażu fotowoltaiki kompetencje? Jakie uprawnienia są Ci niezbędne? Sprawdź.

 Co musi wiedzieć instalator PV?

Monter instalacji PV to osoba, która powinna nie tylko legitymować się posiadaniem wymaganych prawnie certyfikatów czy szkoleń, ale także posiadać szeroką wiedzę z zakresu obszarów, które stanowią bazę jej codziennej pracy. Pamiętaj o tym, że ludzie pracujący na stanowisku instalatora PV, z reguły zajmują się nie tylko techniczną stroną montażu fotowoltaiki, często także rozmawiają z klientami i doradzają im odpowiednie komponenty. Tym sposobem instalator PV powinien rozumieć, w jaki sposób działa fotowoltaika i technologia, na której bazuje. Dodatkowo musi także mieć rozeznanie w przepisach prawnych, które regulują rynek fotowoltaiki, znać zasady BHP odnośnie prac wysokościowych oraz mieć kompetencje w zakresie projektowania systemów fotowoltaicznych. Monter PV powinien również umieć dobrać odpowiednio rodzaj fotowoltaiki od terenu, na którym ma się znaleźć, dopasować jej konstrukcję do gruntu lub poszycia dachowego, a także dokonywać niezbędnych pomiarów elektrycznych. W jaki sposób można nabyć tak szerokie kompetencje? Oczywiście większość z nich instalator posiądzie wraz z doświadczeniem w branży – jeśli jednak chcesz przygotować się do pracy, możesz skorzystać z wielu, dostępnych na rynku szkoleń teoretycznych i praktycznych dla instalatorów.

Jakich uprawnień potrzebuje instalator PV?
Każdy kandydat na montera instalacji fotowoltaicznych musi posiadać kwalifikacje elektroenergetyczne, czyli uprawnienia SEP, które wymagane są w pracy przy urządzeniach elektrycznych. Powinien nabyć te kategorii E i D do 1 kV, które uprawniają do dozoru i eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV oraz do działań kontrolno-pomiarowych na nich. Monter PV musi posiadać także państwowe uprawnienia poświadczone egzaminem w Urzędzie Dozoru Technicznego. Tego rodzaju certyfikat wydawany jest na 5 lat i pozwala na montowanie instalacji PV na terenie całej Unii Europejskiej. Każdy kandydat, aby go uzyskać musi ukończyć wcześniej kurs instalatora mikro urządzeń w akredytowanej przez wskazany urząd placówce, a później w ciągu 12 miesięcy zdać państwowy egzamin, który potwierdzi nabyte umiejętności. Daje on także uprawnienia do montażu instalacji dofinansowywanych w ramach programów unijnych.  Do wydania certyfikatu może uprawniać także wykształcenie – konkretnie dyplom zawodowy albo potwierdzający kwalifikacje. Uznawane przez UDT zawody to: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub ukończenie studiów na kierunkach lub w specjalnościach związanych z instalacją OZE albo urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, cieplnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych. Pamiętajmy także o tym, że monter, który ma pracować na systemach dachowych musi posiadać również uprawnienia do pracy na wysokościach – np. ukończony kurs alpinisty przemysłowego. Niezwykle przydatnym dokumentem dla montera fotowoltaiki jest także prawo jazdy. I choć nie jest ono wymagane przepisami prawa, w praktyce okazuje się często niezbędne do wykonywania zadań związanych z zakupem komponentów czy dojazdem na miejsce montażu.

Zawód instalatora PV to bardzo wymagająca praca, do której potrzebujemy nie tylko szeregu narzuconych odgórnie certyfikatów i uprawnień, ale także: wiedzy i kompetencji. To również konieczność posiadania odpowiedniej kondycji zdrowotnej, pozwalającej na pracę na wysokościach. Równocześnie jednak to niezwykle perspektywiczny zawód, który w niedługim czasie może okazać się jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku. Jeśli więc rozważasz pracę na tym stanowisku – nie zwlekaj i już dziś zacznij swoją przygodę z fotowoltaiką.