Instalacja PV to inwestycja kosztowna, która z założenia jest kupowana na długie lata użytkowania. Nic więc dziwnego, że wybierając jej komponenty dokładnie analizujemy ich parametry, opinie użytkowników oraz wszystko to, co może przełożyć się na jakość i bezawaryjność działania całego systemu. Niestety nawet mimo doboru najlepszych i najbardziej solidnych rozwiązań, wciąż mogą zaistnieć sytuacje nieprzewidziane, które wpłyną na funkcjonowanie naszej instalacji PV. Im również możemy jednak zapobiec – wybierając stosowne ubezpieczenie fotowoltaiki.

 

Ubezpieczenie fotowoltaiki – jak to działa?

Panele fotowoltaiczne zyskują z roku na rok na popularności – nie tylko wśród prosumentów indywidualnych, ale także firm, samorządów, a nawet spółdzielni mieszkaniowych. Wraz z coraz większą ich powszechnością na rynku pojawiła się także rozbudowana oferta ubezpieczeń dedykowanych tym rozwiązaniom. Co warto wiedzieć na temat ubezpieczania fotowoltaiki? Istotny z punktu widzenia tego rodzaju decyzji jest brak konkretnej definicji prawnej pojęcia instalacji PV. Przekłada się to na fakt, iż fotowoltaika będzie traktowana przez ubezpieczyciela jako mienie zaliczane do różnych kategorii – w zależności od tego, gdzie jest zamontowana.

 

Rodzaje ubezpieczeń fotowoltaiki

Wśród dostępnych wariantów ochrony instalacji PV wyróżnić należy ubezpieczenie fotowoltaiki na domu – stanowiącej jego element stały oraz niezależnej konstrukcji, której panele zlokalizowane są na posesji. Możemy dokonać go w ramach polisy na dom, rozszerzonego ubezpieczenia lub indywidualnego – dedykowanego tylko instalacji PV.

Ubezpieczenie fotowoltaiki z domem

Kiedy elementy systemu są zamocowane na ścianach budynku lub jego dachu – możesz wybrać ubezpieczenie domu, które zawiera od razu ochronę Twojej fotowoltaiki – w ramach podstawowej polisy za nieruchomość, powiększonej o wartość systemu. Co istotne tego rodzaju ubezpieczenie zwykle obejmuje mniejszy zakres ryzyk i może być bardziej wymagające w zakresie kwoty odszkodowania. Ważna jest także kwestia wzrostu wartości domu wraz z instalacją PV – to z kolei wpływa na wzrost sumy ubezpieczenia i wysokość składki. Co może obejmować ubezpieczenie fotowoltaiki z domem? To głównie ochrona przed zjawiskami losowymi, jak pożar, powódź, huragan, ale także kradzież czy dewastacja. Polisa może obejmować także zabezpieczenie finansowe z tytułu przerwy w pracy instalacji PV. Wybierając ubezpieczenie domu z fotowoltaiką należy jednak pamiętać, że obejmie ono system tylko w przypadku jego lokalizacji na domu. Jeśli fotowoltaika zamontowana jest np. na garażu lub altanie, powinniśmy wybrać ubezpieczenie domu rozszerzone lub indywidualne.

 

Ubezpieczenie fotowoltaiki rozszerzone lub indywidualne

Alternatywną opcją jest ubezpieczenie indywidualne, dedykowane instalacji na gruncie lub na zabudowaniach gospodarczych. W tym wypadku możemy także wybrać wspomniane już rozszerzenie ubezpieczenia na dom o ochronę instalacji PV, która w tym kontekście będzie traktowana jako niezależna budowla. Wybierając niezależne ubezpieczenie fotowoltaiki możemy zyskać jednak szerszą ochronę niż w wariancie rozszerzonym. To odszkodowanie od zniszczenia instalacji zarówno z tytułu sytuacji losowych – np. huragan, wandalizmu – np. stłuczenie elementów szklanych, ale i przerw w pracy lub kradzieży.

 

All risk

Na rynku funkcjonują także polisy ubezpieczeniowe dedykowane wyłącznie instalacjom PV, które zamontowane są na dachach budynków mieszkalnych. To z reguły rozwiązania oferujące bardzo szeroki zakres ochrony – obejmujący nie tylko uszkodzenie losowe lub zniszczenie celowe systemu, ale nawet ubezpieczenie od niższego, niż zakładany, poziomu produkowanej energii słonecznej.

 

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie fotowoltaiki?

Decydując się na ubezpieczenie fotowoltaiki zwróć uwagę przede wszystkim na standardowe kwestie, które analizujesz wybierając jakąkolwiek formę ochrony – np. ubezpieczenie samochodu, domu czy polisę na życie.

Dokładnie zweryfikuj więc zakres ochrony, którą zapewnia – analizując go pod kątem tego, od czego chcesz ubezpieczyć swój system oraz dostosowując do własnych potrzeb – np. wynikających z warunków klimatycznych miejsca, w którym zamocowana jest instalacja PV.

Dobierz także polisę, która odpowiada lokalizacji Twojej fotowoltaiki – pamiętaj, że ubezpieczenie domu nie obejmie systemu jeśli nie będzie on częścią budynku. Zastanów się również nad tym czy z uwagi na wybór ubezpieczenia razem z domem wysokość składki nie wzrośnie na tyle, że znacznie korzystniej byłoby wybrać niezależną polisę.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Zastanawiasz się z jakimi kosztami możesz się mierzyć inwestując w polisę dla instalacji PV? Wysokość składki ubezpieczeniowej będzie zależna od wielu czynników, wśród których znajdziesz:

  • wartość finansową instalacji,
  • moc systemu,
  • lokalizację fotowoltaiki, rozumianą jako miejsce jej montażu,
  • wiek instalacji PV,
  • sposób montażu – samodzielny lub przez fachowca,
  • zakres i rodzaj ubezpieczenia,
  • okres trwania polisy.

Trudno więc jednoznacznie wskazać na koszty ubezpieczenia fotowoltaiki, ponieważ są one zależne od bardzo wielu różnorodnych aspektów. Można jednak uśrednić, że instalacja PV o wartości 30 tys zł oraz mocy 4kW, zamontowana na dachu domu jednorodzinnego o wartości 500 tys zł to koszt od 400 do 600 zł. Eksperci wskazują także, że wysokość składki to zwykle 1,5-2% wartości instalacji. Oczywiście finalna kwota będzie zależna od zakresu ochrony inwestycji. Bez względu na to jaki rodzaj ubezpieczenia bierzesz pod uwagę, pewne jest jednak to, że fotowoltaika to inwestycja którą warto objąć tego rodzaju ochroną, a w przypadku groźnej sytuacji losowej, wartość składki zwróci się z nawiązką.