1 października weszła w życie nowelizacja Ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowego prawa do unijnych wymogów – dyrektywy o OZE (RED II). Ta z kolei ma podnieść udział OZE w ogólnym zużyciu energii w Polsce do 32% – przed końcem aktualnej dekady, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych oraz poprawić efektywność energetyczną. Jedną z kluczowych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zniesienie konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę większych niż dotychczas instalacji PV – do 150 kW. Co jednak realnie oznaczają modyfikacje przepisów i czy proces inwestycji w fotowoltaikę faktycznie zostanie uproszczony? Wyjaśniamy!

 

Nowelizacja ustawy o OZE – zmiany

 

Zapowiadana od dłuższego czasu nowelizacja przepisów weszła w życie, a wraz z nią liczne zmiany. Za jedną z najważniejszych uznawana jest ta, w zakresie instalacji PV. Podnosi ona limit mocy fotowoltaiki, dla której nie ma obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę. Dotychczas nie trzeba było przeprowadzać tej procedury formalnej dla systemów o mocy poniżej 50 kW. Od 1. października pozwolenia na budowę nie wymagają panele fotowoltaiczne o mocy do 150 kW. Co istotne, zmiana obejmuje także pompy ciepła i wolnostojące kolektory słoneczne. Oznacza to aż trzykrotny wzrost mocy, którą może osiągać  system zielonej energii, w przypadku którego nie trzeba czekać na zgodę na jego postawienie. Czy jednak wdrożone uproszczenie realnie przełoży się na skrócenie procedury, a panele o mocy do 150 kW można już określić mianem “fotowoltaiki bez formalności”? Niezupełnie.

 

Instalacja fotowoltaiczna do 150 kW – błędne interpretacje prawa

Mimo promowania nowelizacji jako znaczącego uproszczenia i przyspieszenia formalnej strony inwestycji w fotowoltaikę o mocy większej niż 50 kW, nie można spodziewać się rewolucji. W tym wypadku należy przyjrzeć się bowiem szczegółom wprowadzonych zmian. Nowelizacja wskazuje co prawda instalacje PV do 150 kW jako te, nie wymagające pozwolenia na budowę, nie zmienia jednak… nic poza tym. Niestety prawodawca nie wprowadził żadnych aktualizacji w art. 2 ustawy o OZE. Ten nadal definiuje więc, jako małą instalację, tę o łącznej mocy powyżej 50 kWp i poniżej 1 MW.  Żadnym modyfikacjom nie uległ także art. 7 regulujący przyłączenie do sieci energetycznej. W praktyce oznacza to, że instalacja PV o mocy powyżej 50 kW i poniżej 150 kW, może być stawiana bez pozwolenia na budowę, co ułatwia i skraca proces inwestycji. Równocześnie jednak nowelizacja nie sprawia, że fotowoltaika do 150 kW będzie procedowana dokładnie tak, jak mikroinstalacje. Nadal obowiązują ją dotychczasowe warunki przyłączeniowe.

 

Mikroinstalacje a małe instalacje PV

 

W tym kontekście warto wyjaśnić także różnice pomiędzy mikro i małymi instalacjami PV. Do podstawowej należy oczywiście moc (mikroinstalacja osiąga tę do 50 kW), ale także zasady procedowania tego typu inwestycji. W przypadku mikroinstalacji należy dokonać: jej zgłoszenia do sieci elektroenergetycznej; w przypadku powierzchni powyżej 6,5 KWp – uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych; oraz złożenia oświadczenia o zawieszeniu lub zaprzestaniu jej pracy. W kontekście małych instalacji PV – o mocy do 150 kW – procedura jest znacznie bardziej złożona. Trzeba uzyskać Wypis Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub kiedy go nie ma – Warunki Zabudowy. To także ustalenie Warunków Przyłączenia, wpis do MIOZE w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz dodatkowe umowy regulujące wprowadzenie energii do sieci OSD  z Operatorem i Spółką Obrotu. Dotychczas małe instalacje PV obowiązywała również konieczność uzyskania pozwolenia na budowę – ta została jednak usunięta nowelizacją.

 

Instalacje do 150 kW – co naprawdę się zmieni?

 

Zmiany w ustawodawstwie nie znoszą więc konieczności przeprowadzenia wymaganych dotychczas procedur, związanych z inwestycją w instalację PV, ponieważ nie została zaktualizowana formuła pojęcia mikroinstalacji. W zakresie warunków przyłączenia czy telemechaniki fotowoltaika o mocy powyżej 50 kW i poniżej 150 kW jest traktowana dokładnie tak samo, jak dotychczas. Jedyna różnica, która może nieco skrócić jej procedowanie to pominięcie jednego punktu z dotychczasowych wymogów – pozwolenia na budowę oraz wykonywania i pozyskiwania powiązanych z nim projektów, map czy ustanawiania kierownika budowy. Równocześnie jednak nadal musimy uzyskać Wypis Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Warunki Zabudowy, jeśli go nie ma; uzyskać Warunki przyłączenia do sieci, posiadać odpowiednią dokumentację – m.in.: wykonawczą, telemechaniki czy automatyki oraz przeprowadzić zgodne z kodeksem sieci testy i odbiory u Operatora, a następnie dokonać wpisu do Rejestru Małych Wytwórców.

 

Planujesz inwestycję fotowoltaiczną o mocy do 150 kW i chcesz dopytać o obowiązujące aktualnie przepisy? Zapraszamy do kontaktu: biuro@asenergy.pl,+48 32 440 98 62.