Instalacje PV to coraz częstszy wybór nie tylko indywidualnych prosumentów, ale także świadoma inwestycja przedsiębiorców. Widząc realne oszczędności, związane z obniżeniem kosztów prądu czy ogrzewania, w nadchodzącym sezonie zimowym, decydują się oni na fotowoltaikę dla firm. Jak realnie wygląda taka inwestycja? Co można na niej zyskać? I finalnie: kiedy przedsiębiorstwo zacznie na niej zarabiać? Wyjaśniamy.

 

Fotowoltaika dla biznesu – motywacje

 

Kryzys gospodarczy i problemy na rynku energetycznym sprawiły, że prąd i ogrzewanie pomieszczeń to często jedne z najwyższych wydatków przedsiębiorców. W przypadku firm produkcyjnych rachunki za prąd potrafią stanowić nawet połowę kosztów związanych z prowadzeniem działalności! Nadchodzący sezon grzewczy, związane z nim większe zużycie prądu oraz konieczność ponoszenia opłat grzewczych sprawiały, że przedsiębiorcy coraz bardziej interesują się możliwością inwestycji w fotowoltaikę. To naturalna konsekwencja – nawet w okresie zimowym instalacja PV generuje prąd i pozwala ograniczyć koszty utrzymania firmy. Nie dziwi więc fakt, że fotowoltaika stanowi coraz popularniejszą metodę optymalizacji wydatków zarówno większych, średnich, jak i małych przedsiębiorstw.

 

Od czego zacząć myślenie o instalacji PV dla firmy?

 

Rozważasz inwestycję w fotowoltaikę dla firm i nie wiesz od czego zacząć? Przede wszystkim od weryfikacji zapotrzebowania swojego przedsiębiorstwa na energię elektryczną oraz doboru na jej podstawie optymalnej mocy instalacji – od niewielkich systemów o mocy do 150 kWp dla firm o małym zużyciu, kończąc na tych o mocy powyżej 1 MWp dla np. dużych zakładów produkcyjnych. W kolejnych etapach należy precyzyjnie przemyśleć sposób pracy przedsiębiorstwa oraz okresy największego zapotrzebowania na energię elektryczną – uzależnione od procesów produkcyjnych, zmian pracowników oraz warunków terenu, na którym ma stać instalacja. To wpłynie bezpośrednio na sposób mocowania fotowoltaiki, jej finalną lokalizację – dachową lub na gruncie, ale także kierunek montażu paneli.

 

Instalacje PV dla firm – jak to działa?

 

W kontekście fotowoltaiki dla biznesu mamy do czynienia z dwoma głównymi metodami czerpania korzyści. To przede wszystkim produkowanie energii na potrzeby własne – w tym autokonsumpcja pozwalająca na bieżące wykorzystywanie zielonej energii i obniżanie cen prądu, bez oddawania nadwyżek do sieci. Jest ona szczególnie korzystna w przypadku dużych firm, pracujących w ciągu dnia, kiedy zużycie energii jest duże, ale także wysoka jest jej produkcja. Drugą metodą obniżania kosztów firmy przez fotowoltaikę jest oczywiście rozliczanie energii z nadwyżek, co odbywa się dokładnie tak, jak w przypadku osób fizycznych. Dla instalacji do 150 kWp jest to więc sprzedaż energii do sieci, po średniej cenie sprzedaży, obowiązującej w danym miesiącu na Towarowej Giełdzie Energii. Jeśli firma posiada instalację o mocy większej niż wskazany limit, jej nadwyżki będą sprzedawane po cenach określonych kwartalnie przez URE, w ramach aukcji OZE lub umów PPA. Jeśli mówimy o największych instalacjach powyżej 1 MW, musimy uzyskać koncesję oraz indywidualne warunki.

 

Fotowoltaika dla biznesu – opłacalność

 

Z zagadnieniem instalacji PV nierozerwalnie związana jest także kwestia opłacalności fotowoltaiki dla biznesu i czasu zwrotu z tej inwestycji. Koszty rachunków za energię elektryczną w firmie są oczywiście zależne od specyfiki działalności – im jednak są one wyższe, tym szybciej zwróci się koszt zakupu fotowoltaiki. W przypadku mniejszych biznesów inwestycja ta zwróci się nieco później – bezwarunkowo jednak nadal będzie opłacalna, a dzięki sięgającej nawet 25-30 lat żywotności paneli PV, zdąży wygenerować odpowiednie zyski. Dla lepszego zarządzania wykorzystaniem prądu oraz optymalizacji procesu pod kątem specyfiki pracy firmy, można zainwestować także w magazyn energii. I choć tego rodzaju instalacja będzie droższa, a czas jej zwrotu dłuższy, przyniesie także dużo wyższe zyski.

 

Finansowanie fotowoltaiki dla biznesu

 

Inwestycje w fotowoltaikę dla firm zyskują na popularności z każdym rokiem – wraz z nimi rośnie także ilość dostępnych metod finansowania tej formy pozyskiwania energii. Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru – prócz pokrycia inwestycji ze środków firmy – skorzystanie z dotacji z pożyczką lub leasingu. Najpopularniejsza opcja to obowiązujący aktualnie program Energia Plus, w ramach którego przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę nawet do 300 mln zł, na maksymalnie 15 lat wraz z częściowym (do 10%, max. 1 mln zł) umorzeniem jej wartości. Wśród innych metod finansowania fotowoltaiki dla biznesu znaleźć można także programy dotacyjne np. o charakterze regionalnym. Możliwą formą zapłaty za instalację PV jest również leasing, który działa w sposób zbliżony do tego na samochód – w zamian za miesięczną ratę, korzystamy z fotowoltaiki. Daje on szereg korzyści – to uproszczone formalności czy możliwość zakwalifikowania opłat za instalację do kosztów firmy. Równocześnie jednak jej właścicielem formalnie pozostaje leasingodawca, co uniemożliwia skorzystanie z dotacji ze środków publicznych.

 

Bez względu na to, na którą metodę finansowania instalacji PV się zdecydujesz, możesz mieć pewność, że inwestycja ta pozwoli Ci natychmiast obniżyć rachunki za prąd lub ogrzewanie, a co za tym idzie zoptymalizować koszty firmy. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat fotowoltaiki dla biznesu oraz rozwiązań odpowiednich dla Twojego przedsiębiorstwa? Zapraszamy do kontaktu: biuro@asenergy.pl,+48 32 440 98 62.