Czy fotowoltaika po wejściu systemu net-billingu jest nadal opłacalna? Zdecydowanie tak. Co prawda czas zwrotu wydłużył się, ale przy funkcjonowaniu instalacji przez 25-30 lat w najgorszym wypadku po 10 latach wydatki nam się zwrócą. Podajemy na przykładzie, jak obliczyć okres zwrotu dla instalacji PV.

 Zamiast systemu net-meteringu prosumenci, którzy oddali do użytku instalacje po 31 marca 2022 r. korzystają z net-billingu. Polega on na tym, że prosument sprzedaje energię na zasadach rynkowych i kupuje ją po takich samych stawkach, jak inni odbiorcy.

Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. nadwyżki energii wprowadzone do sieci będą wyceniane według średniej ceny rynkowej energii elektrycznej bazującej na rynku RDN według komunikatów URE z poprzedniego miesiąca kalendarzowego. Od 1 lipca 2024 r. net-billing będzie oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych według cen godzinowych oraz odrębnym rozliczaniu energii wprowadzonej do i pobranej z sieci elektroenergetycznej.

I może się okazać, że prosumenci dostaną więcej za prąd oddany do sieci niż za ten, który muszą kupić. Tak było na przykład jesienią 2022 r. Ceny energii są bardzo dynamiczne, nowy system może być nawet korzystniejszy niż oddawanie 20 proc. energii za darmo w starym systemie. W dodatku ceny prądu z roku na rok rosną dramatycznie, a fotowoltaika pomaga je znacząco obniżyć.

Ale przed inwestycją warto pamiętać o kilku rzeczach:

1/ nowe zasady mają zmusić inwestorów do projektowania instalacji na własne potrzeby, żeby nie była ona przewymiarowana;

2/ warto tak zorganizować korzystanie z sieci, żeby poziom autokonsumpcji prądu był jak najwyższy;

3/ od 15 grudnia 2022 r. zmienił się poziom finansowania w programie Mój Prąd. Obecnie wysokość dotacji do mikroinstalacji PV wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 6 tys. zł. W przypadku zgłoszenia do dofinansowania mikroinstalacji PV wraz z elementem dodatkowym dofinansowanie wyniesie:
– do mikroinstalacji PV do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł;
– do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł;
– do magazynów ciepła do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 5 tys. zł;
– do systemu EMS/HEMS do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 tys. zł.

4/ można także skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej dla właścicieli i współwłaścicieli  budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych PIT. Od dochodu odpisujemy wydatki pomniejszone o dotację z programu Mój Prąd. Maksymalnie są to 53 tys. zł.

Czy warto zakładać fotowoltaikę i jak obliczyć, kiedy zwrócą nam się koszty poniesione na instalację PV?

Przykładowa moc instalacji 5 kWp

Przykładowy koszt instalacji 25 tys. zł

Dotacja Mój Prąd 6 tys. zł (25 tys. – 6 tys. = 19 tys.)

Ulga termomodernizacyjna 2280 zł (przy obecnej skali podatkowej 12 proc. z 19 tys.)

Koszt instalacji po odliczeniach 16 720 zł

Zysk z autokonsumpcji 1 tys. zł (zakładamy średnio 25 proc. z 5 kWp, czyli 1250 kWh i cenę 80 gr)

Zysk ze sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii ok. 1 875 zł (3750 kWh, zakładamy cenę 50 gr).

Roczny zysk ogółem 2 875 zł

Zwrot 16 720 : 2 875 = ok. 6 lat

Te obliczenia są przybliżone i opierają się na  stawkach za prąd w 2022, w dodatku ceny energii na rynku są obecnie bardzo zmienne. Jednak wiadomo, że w 2023 r. mają nadal rosnąć i spowoduje to, że instalacja PV stanie się jeszcze bardziej opłacalna.