Działalność marki AS Energy opieramy nie tylko na dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań w zakresie instalacji PV, ale również na dzieleniu się korzyściami płynącymi z ich stosowania. Z tego względu przystąpiliśmy do Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV, którego głównym celem jest promocja rozwoju fotowoltaiki w naszym kraju. Od listopada jesteśmy członkiem wspierającym tej organizacji.

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV powstało w 2005 roku i od początku swojej działalności obrało sobie za cel propagowanie dobrych praktyk w zakresie doboru, projektowania i wykonania elektrowni fotowoltaicznych. Organizacja skupia szerokie spektrum firm z branży PV: od producentów urządzeń, poprzez dystrybutorów, aż do firm wykonawczych. Po dołączeniu do grona członków wspierających marki AS Energy, stowarzyszenie tworzą obecnie 33 przedsiębiorstwa.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat fotowoltaiki i podejmowanie kroków w kierunku poprawy jakości instalacji fotowoltaicznych, stowarzyszenie realizuje poprzez szereg aktywnych działań. Bierze udział w konsultacjach społecznych aktów prawnych dotyczących energetyki, przygotowuje i publikuje raporty o kształcie polskiego rynku fotowoltaicznego, a także uczestniczy w przygotowaniu wytycznych i standardów w zakresie instalacji PV.

Cieszymy się, że możemy włączyć się w ten proces i wspólnie pracować na rzecz rozwoju polskiej branży fotowoltaicznej. Po więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia zapraszamy na stronę internetową: http://polskapv.pl/